Montaż blach – w jakim miejscu kupić blachowkręty?

Jednym z w większości wypadków zadawanych fabrykantom pytań w kwestii blach jest zapytanie o ich właściwy sposób montażu i przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (maksymalnie trzy do czterech tygodni od daty fabrykacji), wypada rozciąć zapakowanie, w jakim znajdują się blachy i ustawić je pod nieznacznym skosem, by umożliwić spływanie przypuszczalnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres pomiędzy wyrobem a montażem blach ma być dłuższy, wówczas potrzebne jest rozcięcie paczki, w jakiej blachy zostały dostarczone przez producenta. Po pewnym czasie między arkuszami trzeba umieścić listwy dystansowe, by umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze trzeba gromadzić w miejscu bezpiecznym, przewiewnym i suchym, żeby nie doprowadzić do zmarnienia blach przez działanie składników środowiskowych – wskutek tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która w najwyższym stopniu interesuje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach pomiędzy kupnem a montażem.

Wielokrotnie z powodów technicznych lub ewentualnie także budżetowych nie są w stanie bowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie należy blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych i blokuje odpływ przypuszczalnych wód opadowych, które mogą znaleźć się w paczce. Poza tym, nie wolno opuszczać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego oraz bezpiecznego przechowywania potrzebują wolnego dojścia powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy jedynie naciąć paczkę i umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli niemniej jednak kupujący organizują trwające dłużej magazynowanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić między poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.